velký výběr, nízké ceny!
Měny
Nejprodávanější
Doporučujeme
Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyUpozorňujeme na aktualizované zásady Ochrany osobních údajů
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

I. Základní ustanovení a pojmy

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Jakub Pospíšil, IČ 88663191, se sídlem Krajinova 38, 674 01 Třebíč, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Kupující - je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitele - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Podnikatele - je osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

Pracovní hodiny: Po-Pá od 8:00 do 18:00.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu na www.bezvakondomy.cz (dále jen „e-shop“)
  • elektronickou poštou na adrese info@bezvakondomy.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující je povinen vrátit zboží do 7 dní po odstoupení od smlouvy.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Jakub Pospíšil    
Barvy 7  
638 00 Brno-Lesná

Nutné avízo emailem předem!

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, s všema vysačkama pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení metodou jakou určí prodávající.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  1. platba v hotovosti při nákupu (osobní odběr),
  2. platba předem bankovním převodem,
  3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat popřípadě prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Místo osobního odběru Brno:
Barvy 7, 638 00 Brno-Lesná.

 

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Českou poštou s.p.. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. V případě, že kupující zvolí doručení formou dobírky a zásilku nepřevezme, zavazuje se prodávajícímu zaplatit poštovné v plné výši. Platba proběhne převodem na účet.

 

Zasílání na Slovensko a ostatních zemí:

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Více v „Reklamační řád“.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 04. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.
Informace
V našem eshopu se není nutné předem registrovat, nakoupit můžete i bez registrace. Registrací na bezvakondomy.cz ovšem získáte mnoho výhod mezi které patří například: - Přehled nad svými objednávkami, zasílání slev na Váš email - Registrací automaticky získáváte možnost nákupu zcela zdarma nebo výdělku peněz na Váš bankovní účet - Možnost zúčastnit se mnoha soutěží a akcí a mnoho dalších výhod ...
Nahoru Tisknout
 Copyright © 2011 - 2020 BezvaKondomy.cz Všechna práva vyhrazena
www.BezvaKondomy.cz